Петър Витанов, ръководител на Делегацията на българските социалисти в ЕП и  Фондация Фридрих Еберт – бюро България организираха дискусия и представиха сборника „Митовете за БСП след 1989 г.“ Събитието се проведе в „София Хотел Балкан“, зала „Роял 1″. Сборникът „Митовете за БСП“ е нов поглед върху историята на БСП след 1989 г.

„Казват, че докато истината си обува обувките, лъжата вече е обиколила света. През последните три десетилетия политическите опоненти на БСП използваха всяка възможност да превърнат социалистическата партия в „удобния виновник“, който носи отговорност за всички кризи и провали и няма принос към нито един успех“, каза Петър Витанов.

Авторският колектив включва доказани учени и анализатори, които отлично познават процесите в обществено-политическия живот в България – проф. Искра Баева проф. Боян Дуранкев, проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, д-р Боян Балев, Ваня Григорова, д-р Любомир Паунов, проф. Светла Бъчварова-Пиралкова, д-р Любомир Кючуков, д-р Александър Димитров.

В своите текстове те предлагат детайлен анализ и обоснована оценка, базирани на исторически факти, статистически данни, авторитетни изследвания на признати международни организации. Оборват клишета по повод външнополитическата и вътрешнополитическата ориентация на БСП, състоянието на пенсионната и банкова система, на здравеопазването, ролята ѝ за създаването на олигархията в страната. Акцентът е поставен върху разминаването между обективната действителност и битуващите в публичното пространство възприятия, които все още носят репутационни щети на БСП, много често – без никакво основание.

„БСП е партия на 130 години, допуснала своите грешки, но и доказала своите постижения, много от които имат отражение в живота ни до днес. Днес лявото движение набира сила в Европа, а в България е по-необходимо отвсякога – все още сме най-бедната държава в ЕС и първата по отношение на неравенството, което придобива чудовищни размери. Страната ни има нужда от силна и ясно заявена левица, която може да даде отговор на задълбочаващите се проблеми и задаващите се кризи, да осигури стабилност, възможности и шанс за достоен живот на всички“, каза още Петър Витанов.

„БСП е структуроопределяща партия за българския политически живот и има голяма роля в модерната история на страната ни. Затова е важно да се направи този прочит, който е важен не само за бъдещето на българската левица, но и за политическото й бъдеще“, каза модераторът на дискусията Борис Попиванов.

„Като изследовател успях да оборя мита, че БСП е откраднала пенсиите на българите. Безспорно БСП носи и своята вина за някои от взетите решения, но, ако търсим организацията, която всъщност провежда базовите промени в системата, като включва и капиталовия втори стълб, това е ОДС“, добавя синдикалистът Ваня Григорова.

„Когато БСП е участвала в управлението на страната, тя най-често е внасяла повече експертност, осигурявала е стабилност и спокойствие“, смята икономистът проф. Боян Дуранкев.

„БСП положи огромни усилия от началото на 90-те години да е проевропейска партия и това е една от най-важните причини в момента в България да няма антиевропейски настроения. Това е огромна заслуга на българската левица“, смята д-р Любомир Кючуков.

След повече от тридесет години преход хората продължават да се вълнуват от въпроса за генезиса на българските новобогаташи, част от които наричат олигарси. Според прочита на проф. д. ик.н. Димитър Хаджиниколов, сред тях има най-малко хора от БСП, защото  „става въпрос за специфичен клиентелистки олигархичен модел на управление, при който интересите им се реализират чрез партии „еднодневки“ от лидерски тип, а в БСП има колективен метод на управление и тя най-трудно се поддава на клиентелизъм“.

Дискусията събра политици, представител на научните среди, студенти, участници в неправителствения сектор. Директорът на Фондация Фридрих Еберт – бюро България Жак Папаро сподели, че подобна дискусия е изключително важна, за да може да се направи разлика между фактите и пропагандата и да се оценяват правилно не само миналите, но и бъдещите политически процеси.

Share This