Парламентарни делегации

Дейност > Парламентални делегации

Делегацията на Европейския парламент в Парламентарната асамблея ЕВРОНЕСТ

Делегацията на Европейския парламент в Парламентарната асамблея ЕВРОНЕСТ представлява EП във формата за сътрудничество и диалог между ЕС и по-голяма част от страните от Източното партньорство: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна. По политически причини, включването на Беларус в Асамблеята е още дискусионно.
Тя е инициатива на ЕП като парламентарно продължение на политиката на ЕС за съседство. Предложена в резолюция през 2007 г., възприема конкретни измерения през 2011 г.

 Официален уебсайт:  http://www.europarl.europa.eu/delegations/bg/depa/home

Делегацията в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия, заместващ член

Делегацията в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения,
Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и
Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия предоставя форум за
диалог между парламентаристи от ЕС и от страните от Южен Кавказ.

 Официален уебсайт:  http://www.europarl.europa.eu/delegations/bg/dsca/home

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС –
Русия

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Русия има за
цел да засили интерпарламентарните връзки между ЕС и Руската
Федерация.

 Официален уебсайт:  http://www.europarl.europa.eu/delegations/bg/dsca/home

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово