Моите приоритети

Дейност > Моите приоритети

Реформиран ЕС, който да олицетворява нуждите на европейските граждани

Искам да видя един реформиран ЕС, който да олицетворява нуждите на европейските граждани. ЕС загуби своя социален облик и има нужда да бъде възстановен по начина, по който изглеждаше през 70-80-те години. Основна движеща сила за всички нас – европейските политици – следва да бъде намаляване на недоверието към институциите на ЕС и преодоляване на усещането за тях като за нещо абстрактно, далечно и неефективно.

Възстановяване на социалния образ на ЕС и на грижата за хората

Като социалист със съжаление констатирам сериозното девалвиране на социалния образ на ЕС и на грижата за хората. Сериозен аспект от активността ми ще бъде насочен към разработване на мерки и предложения за възстановяване на Социална Европа, за изпълване със съдържание на Социалния стълб, с продължаване на усилията на левицата от предишния мандат на ЕП за гарантиране на правата на трудещите се, за намаляване на социалните диспропорции и за предлагане на по-добри възможности за развитие на младите хора.

Политики в сферата на туризма и транспорта, които да са в унисон с националния интерес на страната ни

Ще работя за политики в сферата на туризма и транспорта, които да са в унисон с националния интерес на страната ни. Моята цел е да запазим конкурентоспособността на транспортния ни бранш. Ето защо, ще концентрирам дейността си върху мерки за ограничаване на все по-набиращото разделение между Източна и Западна Европа в сферата.

Опазването на правовата държава и върховенството на закона

Опазването на правовата държава и върховенството на закона са водещ мой приоритет. Това върви и с мерки за борба с корупцията (особено по високите етажи), с безотчетно, безотговорно и неефективно харчене на евросредства без наличието на конкретни резултати, както и за гарантиране независимостта на съдебната власт.