За мен

Казвам се Петър Витанов.

Вярвам, че хората са различни, но още повече – свързани помежду си.

Вярвам, че сме тук, за да си помагаме и да работим за общността, от която сме част.

Вярвам, че пътят на мащабните промени започва от личното осъзнаване и продължава с индивидуалните стъпки, които всеки от нас предприема.

Вярвам в справедливостта и солидарността като ценности, които трябва да пазим и отстояваме всеки ден.

Вярвам, че равният старт е задължително условие за изграждането на проспериращо общество.

Вярвам, че достъпът до здравеопазване, образование и социални услуги, е основно право на всеки човек, което държавата трябва да гарантира, за да не създава неравенство.

Вярвам, че в центъра на политиката не бива да стоят корпоративни интереси, а  грижата за човека и общността.

Вярвам, че позицията ми на представител на България в Европейския парламент е шанс да работя за едно по-солидарно и по-справедливо бъдеще, което ще бъде настояще за нашите деца.

Биография

от май 2019:

Член на Европейския парламент

Член на Комисията по транспорт и туризъм

Член на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместващ член в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред

Член на Делегацията в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Член на Делегацията в Парламентарна асамблея Евронест

Заместващ член в Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Русия

Заместващ член в Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

26 март 2017 – май 2019:

Народен представител

Член на Комисията по външна политика

Член на Комисията по отбрана

Член на Постоянната парламентарна делегация в Парламентарната асамблея
на НАТО

Член на Постоянната парламентарна делегация в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа

ноември 2013 – март 2017:

Народно събрание на Република България, държавен експерт в Дирекция „Международни връзки и протокол“

Секретар на Постоянната парламентарна делегация в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) (февруари 2015 – март 2017)

Секретар на Парламентарната делегация в Парламентарното измерение на
Централноевропейската инициатива

декември 2006 – ноември 2013:

ЕН ПИ ВИ ГРУП ЕООД, мениджър

Управление, реорганизация и модернизация на производствените процеси в съответствие с новите изисквания след присъединяването на България към Европейския съюз

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност: Международни отношения

Нов Български Университет, специалност: Международни финанси

Първа английска езикова гимназия