Минималните работни заплати във всички страни от ЕС трябва да осигуряват достоен стандарт на живот и труд, а държавите членки следва да насърчават колективното договаряне за заплащането. Коментар по тази тема направи Петър Витанов, ръководител на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент пред телевизия Bulgaria on Air. Европейският парламент прие миналата седмица ново законодателство за адекватни минимални работни заплати в ЕС.

„Хората трябва да са наясно, че с тази директива няма да се изравнят заплатите в България и Люксембург, защото разликата е осемкратна. Целта обаче е намаляване на неравенствата и достойни заплати за работещите хора, както и да се насърчи колективното трудово договаряне“, каза Витанов.

„Минималната работна заплата трябва да бъде обвързана с адекватност. Когато полагаш труд, да получаваш средства, които да ти позволят да живееш достойно“, каза още социалистът.

Обсъждат се два варианта за увеличение на минималната работна заплата в България, ако бъде приета предложената от ЕС нова директива. Единият вариант е да се определи „нова кошница“ от продукти и услуги, другият е минималната работна заплата в България да е 50% от средната за страната или 60% от медианната заплата (размерът на заплатата, която е в средата от всички заплати във възходящ ред, тя е представителна), която е по-показателна за доходите.

„Най-важната задача е да има обективност при определянето на минималната работна заплата, а не както беше досега – правителството решава, че ще я вдигне с 50 лева, без да има конкретно основание за това. Насърчаването на колективното договаряне също е друг важен момент. Навсякъде по света то е работещо, защото дава по-големи лостове на определени групи. Няма спор, че това е допълнителен щит на работника и поради тази причина Европейският съюз иска да го насърчи – създават се минимални стандарти, дава допълнителни права, както и сигурност и равнопоставеност пред работодателя“, каза още Витанов. Българският евродепутат добави, че страната ни има най-малък процент колективни договори, но занапред всяка държава трябва да предостави екшън-план как ще го увеличи.   

„Директивата притиска всяко едно правителство да предостави план за действие“, каза още Петър Витанов. След десетки години дебат България най-накрая ще бъде принудена да приеме механизъм за определяне на минималната работна заплата.  Досега заедно с приемането на бюджетните закони управляващите решаваха и на колко да възлиза минималното заплащане в страната за съответната година. Той напомни, че в България има три милиона работещи, които създават националния продукт и занапред партиите трябва не само да говорят, но и да действат далеч по-активно за защита на техния интерес.

Share This