Пандемията от Ковид-19 e засилила домашното насилие сред българските жени. Войната в Украйна ще има още по-тежък ефект върху физическото и психическото здраве, както на жените в Европа, така и на тези у нас. Това каза евродепутатът Петър Витанов по време на дискусия по повод Международния ден на жената „Противодействие на домашното насилие – европейски практики и ситуацията в България“, организирана от бюрото на ЕП в София.
„Причините за случващото са много – държавата, която все още не може да изпълни адекватно функциите си в защита на жените, липсата на достатъчно кризисни центрове в страната, проблемите в нормативната уредба. Неравенството също има своето отражение – жените в България получават по-ниски доходи от мъжете и често са в икономическа зависимост, която ги поставя в капан“, коментира Петър Витанов.

Изследванията показват, че жените в България получават с между 12 и 15% по-ниско заплащане от мъжете. Петър Витанов даде за пример и цели сектори, които са „феминизирани“, и в които заплатите са ниски – медицински сестри, секретарки, друг помощен персонал, хигиенистки..

Евродепутатът очерта и още една опасност, идваща от войната в Украйна.

„Казват, че ако жените управляваха света, нямаше да има война. Тази година празникът на жената, за съжаление, е белязан от случващото се в Украйна. Хиляди жени бягат от войната в опит да спасят себе си и децата си – трагедия, която никой не заслужава, но за съжаление се случва с опустошителни темпове“, каза Витанов.

„В същото време много други жени се борят за оцеляване зад заключените врати на собствените си домове. Тази война е не по-малко жестока и понякога завършва фатално, защото силите никога не са равностойни. Тук няма снаряди и ракети, но хвърчат заплахи, обиди и юмруци. Европа се бори с този проблем от години, а ситуацията в България за съжаление не отговаря на очакванията ни за едно развито общество в 21-ви век“, добави социалистът.
.
Ковид-пандемията задълбочи още повече проблемите с неравенството между половете и насилието над жени. Наскоро излязоха резултатите от проучване, поръчано от Европейския парламент, според което 77% от жените в Европейския съюз смятат, че пандемията е довела до засилване на физическото и емоционално насилие срещу тях. Във всички държави с изключение на две (Финландия и Унгария) този резултат е над 50%, за България – 74%, цитира данните на Евробарометър Петър Витанов.

„Европейският парламент призова държавите в ЕС да помагат на жертвите да постигнат финансова независимост, за да имат те възможност да напуснат връзки, в които са подложени на тормоз и насилие“, каза още евродепутатът.

В ЕП се настоява защитата на децата от насилие да има предимство пред други критерии при определянето на правата за попечителство и посещение. Кибернасилието, основано на пола, също е сериозна заплаха и в ЕП бе приет доклад за законодателна инициатива за справяне с проблема. От септември 2021 г. Парламентът призовава офлайн и онлайн насилието, основано на пола, да бъде криминализирано в законодателството на ЕС.

„Борим се за това насилието, основано на пола, да се обяви за престъпление наред с тероризма, трафика на хора, киберпрестъпленията и прането на пари. Целта е да се наложат общи стандарти и минимални наказания в целия Европейски съюз. Ще се предложи правилата да влязат в законодателството на всички държави членки. Жертвите на домашно насилие трябва да получат специално внимание и услуги – горещи телефонни линии, предоставяне на подслон и здравни грижи трябва да бъдат предлагани във всяка една страна от ЕС и то съобразно определени критерии за брой места, локация, специалисти“, каза още представителят на левицата в ЕП.

Share This