Днес е исторически ден – за първи път в света имаме закон за регулиране на изкуствения интелект. Това коментира Петър Витанов, който е един от водещите депутати в Европейския парламент по закона, регулиращ използването на изкуствения интелект.

Представители на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейския парламент постигнаха споразумение за правилата след тежки преговори, продължили три денонощия, част от които беше и българският екип. Споразумението касае въвеждането на по-строги правила основно използването на изкуствен интелект в Европейския съюз, а Европейският парламент го определи като първия закон за изкуствения интелект в света.

„Важно е, че с този закон се въвежда категоризация – колкото по-потенциално опасна е една система, на толкова повече изисквания трябва да отговаря. Той позволява развитието на новите технологии, но в същото време задължава високотехнологичните компании да спазват редица етични и морални правила и забранява съществуващи дискриминационни практики, свързани с биометрична идентификация в реално време. Оставя човека да контролира тези системи“, заяви Петър Витанов.

„Най-важната битка беше да направим такива правила, според които големите технологични гиганти да са задължени да спазват редица изисквания, така че обикновените хора да са защитени от посегателство върху личността им, от нерегламентирано наблюдение, проследяване на данни“, добави Витанов.

Проектът на нормативен акт беше предложен от Европейската комисия през април 2021 г. Споразумението по новите правила изисква от основополагащите модели за изкуствен интелект да отговарят на задълженията за прозрачност, преди да бъдат пуснати на пазара.

Законодателството предвижда и изискване правителствата да могат да използват биометрично наблюдение на хората в реално време на обществени места само в случаи, когато става дума за издирване на жертви на тежки престъпления, за превенция на истински, настоящи или прогнозирани сериозни заплахи, като терористични атаки, или за издирване на хора, заподозрени за най-сериозни престъпления. Споразумението забранява манипулиране на когнитивното поведение, нецелевото събиране на лицеви изображения от интернет или от охранителни камери, а също и системите за социално оценяване или за биометрична категоризация с цел намеса в политическите, религиозните, философските вярвания и убеждения, сексуалната ориентация и расовата принадлежност.

В основата на проекта има списък от правила, които ще се налагат само на системите, преценени като високорискови, по-специално тези, които се използват в областта на критичната инфраструктура, образованието, човешките ресурси, поддържането на обществения ред. Тези системи ще бъдат подложени на серия от задължения, като например такива, които предвиждат човешки контрол над машината, установяване на техническа документация и създаването на система за управление на риска. Законодателството предвижда специални правила и за системите за изкуствен интелект, които взаимодействат с хората. Те ще бъдат задължени да информират потребителя, че той общува с машина, а не с истински човек.

Законодателството предвижда и създаването на Европейско бюро за изкуствения интелект, което ще е в рамките на ЕК.

Share This