Днес е първият ден, в който държавите от Европейския съюз ще гласуват за членове на Европейския парламент. Между 6 и 9 юни 2024 г. около 373 милиона граждани имат право да дадат своя вот за националните представители. В България изборите са на 9 юни (неделя). 

Ще бъдат избрани следващите 720 членове на Европейския парламент (ЕП) – с 15 повече в сравнение с предишните избори. По правило точният брой на депутатите в Европейския парламент се определя всеки път преди провеждането на нови избори. Общият брой не може да надвишава 750 депутати плюс председателя на Парламента.

Броят на евродепутатите, които ще бъдат избрани във всяка страна на европейските избори през 2024 г., е следният:

 • Германия: 96
 • Франция: 81
 • Италия: 76
 • Испания: 61
 • Полша: 53
 • Румъния: 33
 • Нидерландия: 31
 • Белгия: 22
 • Гърция: 21
 • Чехия: 21
 • Швеция: 21
 • Португалия: 21
 • Унгария: 21
 • Австрия: 20
 • България: 17
 • Дания: 15
 • Финландия: 15
 • Словакия: 15
 • Ирландия: 14
 • Хърватия: 12
 • Литва: 11
 • Словения: 9
 • Латвия: 9
 • Естония: 7
 • Кипър: 6
 • Люксембург: 6
 • Малта: 6

Броят на депутатите, които ще бъдат избрани от всяка страна, се определя преди изборите и се основава на принципа на регресивната пропорционалност. Това означава, че всеки депутат от по-голяма страна представлява повече хора, отколкото депутат от по-малка страна. Минималният брой депутати от която и да е страна е 6, а максималният брой – 96.

„Важно е, че България успя да запази своите 17 евродепутати, въпреки данните от последното преброяване на населението, които показаха, че населението на страната намалява. С тези 17 представители сме в средата на таблицата в подреждането по нации. В ЕП всеки глас е важен, така че активността е ключова“, коментира евродепутатът Петър Витанов.

Европейските избори се провеждат на всеки пет години. Миналите бяха през май 2019 г.

Share This