Повечето млади българи (54 на сто) заявяват, че ще гласуват в предстоящите на 9 юни избори за Европейски парламент. Това показват данни от проучване на „Евробарометър“, представени от Европейската комисия. За сравнение средно в ЕС 64 на сто от младежите с право на глас са изразили готовност да се включат в изборите.

Общо 21 на сто от младите хора у нас и 13 на сто от останалите младежи в ЕС казват, че няма да упражнят правото си на глас при определянето на бъдещите евродепутати. Попитани какво очакват от ЕС, европейските младежи поставят на първо място мира и международното сътрудничество (37 на сто, 32 на сто в България), на второ място е борбата с бедността (34 на сто в ЕС, 38 на сто у нас), а на трето място са защитата на човешките права и европейските ценности (30 на сто в ЕС и 26 на сто у нас).

За 25 на сто от българските и останалите европейски младежи ЕС има силно отражение върху всекидневието, а 42 на сто в ЕС и 46 на сто у нас са на мнение, че това е така в известна степен. В България 56 на сто от младите хора (49 на сто в останалата част от ЕС) казват, че в последната година не са участвали в дейности в полза на обществото – подписки, протести, изпращане на писма до политици. Най-често онези, които са предприели подобни действия, са насочвали усилията си за защита на човешките права и равенството, както и на природата.

Попитани дали мислят, че притежават достатъчно способности в онлайн пространството, за да различат дезинформацията, 32 на сто от българските младежи изразяват увереност, че могат да се справят, а 45 на сто очакват да се справят при нужда. За сравнение в останалите страни от ЕС средно 28 на сто се чувстват напълно сигурни, а 45 на сто са донякъде уверени.

Проучването е извършено онлайн между 4 и 12 април.

*По материали на БТА

Share This