Евродепутатите гласуваха нови правила, за да гарантират, че изкуственият интелект е надежден, безопасен и зачита основните права на Европейския съюз, като същевременно подкрепя иновациите. Това е и първият в света регламент, засягащ изкуствения интелект.

С 523 гласа „за“, 46 „против“ и 49 „въздържал се“ бе прието споразумение, постигнато със страните от ЕС, установяващо задължения за изкуствения интелект въз основа на потенциалния му риск и ниво на въздействие. Петър Витанов е водещ депутат по това законодателство, а групата на социалистите отчете приетите текстове като „голяма победа, гарантираща както развитието на технологията, така и защитата на правата“.

„Техническият прогрес никога не трябва да става за сметка на основните човешки и граждански права. Системите с изкуствен интелект притежават голям потенциал, но съдържат и сериозни рискове предвид тяхната непрозрачност. С първия всеобхватен регламент в тази област ние отговаряме и на желанието на хората – 87% от анкетираните в проучването на Евробарометър казват, че европейците трябва да бъдат защитени срещу рисковото или неетично прилагане на цифрови технологии, включително изкуствения интелект“, коментира Петър Витанов от Страсбург.

С новото законодателство приложенията за изкуствен интелект, които представляват очевиден риск за основните права – като например биометрични системи за категоризация, основани на чувствителни характеристики, социално оценяване или изкуствения интелект, използван за манипулиране на човешкото поведение, ще бъдат забранени в Европа. Системите с изкуствен интелект, считани за високорискови, използвани например в критичната инфраструктура, образованието, здравеопазването, правоприлагането, управлението на границите или изборите, ще трябва да отговарят на строги изисквания.

Бързо разрастващите се модели с общ изкуствен интелект (GPAI) също ще трябва да спазват задълженията за прозрачност и правилата на ЕС за авторското право, докато най-мощните модели ще бъдат изправени пред допълнителни изисквания за безопасност. Като се има предвид нарастващата трудност при разпознаването на изкуствени или манипулирани аудио-визуални медии („deepfakes“) онлайн, такова съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено.

Витанов подчерта, че евродепутатите са дали отпор на големия бизнес, който се движи от огромни финансови интереси.

„Корпоративните интереси бяха колосални, имаше много лобиране по този закон. Но съм горд, че изправен пред този огромен натиск, Европейският парламент удържа позициите си и се бори за своите граждани. Понякога законодателните процедури на ЕС са твърде непрозрачни, твърде объркващи, но ние сме тези, които говорим директно, открито на гражданите, индустрията, неправителствените организации. Срещите ни са публични и добре документирани. Позициите ни са ясни – независимо за коя група говоря“, каза още Витанов от трибуната на ЕП.

„Съветът е този, който е длъжник на своите граждани на ЕС. Ако има някакви недостатъци на това законодателство – а вероятно има такива – то не е защото Парламентът не се е борил. Осигурихме забраната на определени злонамерени системи за изкуствен интелект, въведохме по-строги предпазни мерки за използването на системите на RBI, включихме модели на основи в обхвата на регламента, борихме се за повече власт на хората при взаимодействие с изкуствения интелект“, добави той.

Share This